castellano

Laura Castell Fuster

Formadora freelance en prevenció de riscos laborals i emergències (redacció de plans d'autoprotecció).

Contacte: LinkedIn - lcf@lauracastell.com - T. 93 438 60 69 - M. 687 934 204

Enginyera industrial per la UPC (ETSEIB), llicenciada en ADE per la UOC i màster en prevenció de riscos laborals amb les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada al treball, habilitada per a realitzar les funcions de tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Tècnic competent acreditada per a la redacció de plans d'autoprotecció segons el Decret 82/2010.

Des de 2006, professora especialista de prevenció de riscos laborals i emergències a l'IES Escola del Treball. També he treballat en una enginyeria de prevenció aplicada a obres de construcció com a coordinadora de seguretat i salut, en assistència tècnica a contractistes i realitzant plans d'autoprotecció. Des de 2010 professional en exercici lliure i des de 2011 sòcia i directora d'Aura Enginyers Consultors, S.L.

Col·laboro amb entitats formadores impartint cursos per a obtenir la targeta professional de la construcció i del metall, cursos de prevenció de riscos laborals, cursos de formació en manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc enfront de legionel·la, cursos ocupacionals, col·laboro amb la UAB en la tutorització i avaluació de treballs final de grau i amb l'EPSI impartint formació per a l'acreditació de tècnics competents per a la redacció de plans d'autoprotecció segons el Decret 82/2010. He realitzat formació on-line d'emergències a través de l'IOC.

Articles: